AKTUALITA 29. 11. 2022

Museums in the climate crisis

Nemo zveřejnil výsledky průzkumu evropských muzeí a doporučení v boji s klimatickou krizí.

AKTUALITA 29. 11. 2022

Mimořádná akvizice Národní galerie Praha

Díky prostředkům MK ČR z programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví odkoupila NGP ze soukromého majetku unikátní středověkou sochu Madony na andělském trůnu z Havraně, pocházející z 60.–70. let 14. století.

AKTUALITA 25. 11. 2022

Výstava Žiji a bydlím v Ústí nad Labem

Už jen dva dny bude možné v Muzeu města Ústí nad Labem navštívit výstavu "Žiji a bydlím v Ústí nad Labem", která dokumentuje projekt statutárního města Ústí nad Labem Housing First