AKCE: 13.7.2021, 18:00

SNG nažive špeciál: Inkluzívne umenie a kultúra

Diskuze o možnostech reflexe nových kulturních kontextů v muzeích umění.

@sng.sk
Datum konání: 13.7.2021, 18:00
Místo konání: Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Bratislava a online

Jak se globálně změnila praxe muzeí umění v přeměně ze svatostánku kultury bílého muže na otevřenou kulturní a společenskou platformu? Co pro současné muzeum znamená požadavek připravovat inkluzivní expozice, výstavy a programy pro veřejnost? Jak se různé kulturní kontexty reflektují ve výstavní a sbírkotvorní činnosti?

Odrážejí dnes naše umělecké a vzdělávací instituce kulturní diverzifikovanou realitu? Jaké a čí příběhy / dějiny umění čteme v galeriích? Jaké jsou z hlediska rozmanitosti a vyváženosti vize pro budoucnost uměleckých institucí na Slovensku? Potřebujeme i na akademii či v galerii zcitlivovat společnost a podporovat ohleduplnost a empatii? Jak může umění a kultura přispět k potlačování diskriminace a předsudků ve společnosti?

O těchto a dalších otázkách budou diskutovat Jana Hojstričová, prorektorka VŠVU a Lucia G. Stach, vedoucí kurátorka sbírek moderního a současného umění SNG.
Sedmičku queer uměleckých děl ze sbírek SNG živě představí Alexandra Tamášová, kurátorka sbírek moderního a současného umění SNG.
Diskusi vede Jana Jablonická-Zezulová z Iniciativy Inakosť.

Diskuze je průvodní akcí festivalu Duhový PRIDE Bratislava.

Diskuze se koná dne 13. července 2021 v 18.00 v prostorech SNG (Esterházyho palác, Bratislava), zároveň bude streamována živě na Facebooku Slovenské národní galerie.

Více informací zde.

Zdroj: sng.sk