AKCE: 22. 7. 2021, 9:00–14:00

Seminář Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče

Seminář o aktuálních novinkách ve vztahu k zákonu o státní památkové péči.

@propamatky.info
Datum konání: 22. 7. 2021, 9:00–14:00
Místo konání: STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

Společnost STUDIO AXIS pořádá v úterý 22. června odborný seminář s názvem Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče. Přednášejícími budou Martin Zídek a Jiří Klusoň z Ministerstva kultury. Setkání se uskuteční v Centru vzdělávání ve stavebnictví.

Na setkání se bude hovořit o aktuálních novinkách souvisejících s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých vybraných přestupcích. Současně budou vysvětleny základní principy odpovědnosti za přestupky:

  • Odpovědnost za přestupek fyzické osoby | pachatel, jednání, následek, formy zavinění přestupku
  • Odpovědnost za přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby | pachatel, jednání, následek

Seminář, který se koná 22. července 2021 (9.00 - 14.00), je výkladem právních předpisů bez písemných podkladů. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování. Uzávěrka přihlášek je 15. července 2021 nebo po naplnění kapacity sálu.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: propamatky.info