AKCE: 1. 7. 2024 – 4. 7. 2024

Konference: Museums and the Sustainable Development Goals – Towards 2023

Hlavním cílem konference je prodiskutovat roli, kterou muzea hrají při prosazování Cílů udržitelného rozvoje OSN a inspirovat muzea po celém světě, aby se do tohoto globálního akčního programu zapojila.
 

Konference: Museums and the Sustainable Development Goals – Towards 2023
Datum konání: 1. 7. 2024 – 4. 7. 2024
Místo konání: National Folk Museum of Korea, 37 Samcheong-ro, Jongno District, Seoul, Jižní Korea

Čtyřdenní odborné setkání připravené Mezinárodním výzkumným a výměnným muzejním centrem ICOM (ICOM International Museum Research and Exchange Centre) a Korejským výborem ICOM se bude skládat z workshopového dne (1. 7.), samotné konference (2.–3. 7.) a komentované prohlídky National Hangeul Museum (4. 7.).

Workshopy mají sloužit jako úvod k následující odborné knferenci a zaměří se na strategie pro řízení dopadů změny klimatu na muzejní sbírky a prozkoumají komplexní akční plán ICOM pro udržitelnost.

Struktura konference je členěna pěti klíčovými pilíři udržitelného rozvoje: Partnerství, Lidé, Planeta, Prosperita a Mír. Tento tematický rámec povede diskuse a prezentace a zajistí holistický průzkum udržitelnosti v muzejním sektoru.

Program konference

Více informací: zde

Zdroj: icom.museum