AKCE: 17. 7. 2024, 18:30–21:00

Art Space Unlimited: Seminář a debata o přístupnosti v umění

Diskusní setkání o možnostech zapojení umělců a diváků, kteří mají z nejrůznějších důvodů ztížený přístup ke kultuře.

Art Space Unlimited: Seminář a debata o přístupnosti v umění
Datum konání: 17. 7. 2024, 18:30–21:00
Místo konání: Centrum pro současné umění Praha, Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha, Česko

Svět institucionalizovaného i komunitního výtvarného umění je dějištěm řady experimentů a více či méně úspěšných snah otevřít se – fyzicky, i symbolicky. Podle řady účastníků společenské debaty je současné umění elitářské a od diváctva i tvůrců a tvůrkyň vyžaduje kulturní a sociální kapitál, jehož se řadě lidem nedostává z důvodů, které sami nemohou ovlivnit. Sebekritický obrat, kterým umělectvo, kurátorstvo a kulturní pracovnictvo muzeí a galerií procházejí, se projevuje snahou o autentickou inkluzi, tedy zahrnutí co nejširšího pole názorů, životních zkušeností a perspektiv do procesu tvorby a zprostředkování umění. Jak si tyto snahy v českém jazykovém prostoru v roce 2024 stojí a co se mohou jednotlivé iniciativy od sebe navzájem naučit nebo odnaučit? V rámci třetího ročníku bienále Ve věci umění proběhne veřejný diskuzní seminář pro širokou i odbornou veřejnost, který si klade za cíl představit některé z těchto iniciativ a skrze formát živé diskuze je kriticky zasadit do širšího evropského kontextu.

Cílem setkání je představit různé formy toho, jak edukátorstvo, umělectvo, kurátorstvo, kulturní organizátorstvo a další přistupují k zapojování tvůrců a tvůrkyň a diváctva, kteří nejsou z jejich nejbližšího (třídního, kulturního, genderového) okruhu či kteří mají z nejrůznějších důvodů ztížený přístup ke kultuře, a jak mají nebo mohou umělectvo a instituce pracovat, tak aby se to změnilo.

Diskuze bude probíhat ve formátu tzv. „world café“, tedy několika menších diskuzních kroužků o ~5 židlích zorganizovaných kolem jednoho stolu. Diskuzi u konkrétního stolu vždy tematicky vede vybraný host či hostka, diváctvo se ale do diskuze aktivně zapojuje. Vstup na akci je zdarma, akce proběhne v angličtině.

Událost je výstupem projektu Art Space Unlimited, který je spolufinancovaný Evropskou unií a podpořený grantem Ministerstva kultury České republiky. Akci pořádá bienále Ve věci umění ve spolupráci s Nadací a centrem pro současné umění.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: matterof.art