AKCE: 8. 4. 2024, 9:00–14:00

Konference: Digitalizace kulturního a přírodního dědictví

Konference pod hlavičkou EDIH Northeast zaměřená na digitalizaci kulturního a přírodního dědictví.

Konference: Digitalizace kulturního a přírodního dědictví
Datum konání: 8. 4. 2024, 9:00–14:00
Místo konání: Sál Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 02, Hradec Králové

Digitalizace kulturního a přírodního dědictví přináší nové nástroje a příležitosti všem paměťovým institucím v oblasti ochrany, prezentace či komercionalizace. Plánovaná konference se těmto konkrétním přínosům bude blíže věnovat a přiblíží Vám také samotný proces digitalizace včetně různých metod.

Jaké jsou aktuální možností a nástroje, které mohou muzea, knihovny, památkové ústavy a další aplikovat? Jaké jsou nové směry, kam se digitalizace v této oblasti vyvíjí? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další se dozvíte v rámci nabitého programu. Své příspěvky k tématu uvedou zástupci významných společností a dalších aktérů, kteří se tématu věnují a se kterými můžete spolupracovat na digitalizaci sbírkových předmětů.

Akce se koná pod záštitou 1. náměstka Královéhradeckého kraje pana Pavla Bulíčka, zodpovědného za IT, inovace a investice.

Na akci je zajištěno občerstvení. Účast na akci je po registraci zdarma.

Registrační formulář naleznete zde.

Program akce zde.

Více informací zde.

Zdroj: proinovace.cz