Publikováno: 29. 12. 2017

S Britským muzeem objevují Egypťané vlastní historii

Velice inspirativní projekt pod názvem "The Last Layer" (Poslední vrstva) si připsalo na konto Britské muzeum. Místem činu je vesnice Shutb v centrálním Egyptě.

Shutb leží na místě, které bylo prokazatelně obydleno už před 4 000 lety - nachází se pod ním pozůstatky města Shashotep, centra 11. egyptské provincie založeného zhruba roku 2 000 př. n. l. Projekt spočívá ve studiu bohaté regionální historie a místní obyvatele chápe jako "poslední vrstvu" nesmírně rozmanitého vývoje. Hlavním cílem je probudit v nich zájem o dějiny jejich domova, soudržnost a sepjetí.

Projekt využívá filmu a dalších forem vyprávění příběhu jako prostředku pro vytváření vazby mezi obyvateli a jejich místním dědictvím. Autoři (v čele s Dr. Ilonou Regulski) doufají, že si lidé touto cestou najdou vztah k nedávné historii, která je jim bližší, což následně pomůže k lepšímu pochopení minulosti obecně.

V první sérii krátkých filmů sdílí místní obyvatelé i projektový tým svá přání a záměry. Cílem bylo vytvořit mezi oběma skupinami vzájemnou důvěru. Film měl premiéru v říjnu 2017 na veřejném promítání v Shutbu. Zároveň s produkcí filmu probíhal i průzkum ohledně toho, co lidé považují za dědictví a tím pádem hodné zachování. Konkrétně Shutb je především známý svou specifickou architekturou. 

Více informací o projektu zde.

Zdroj: https://blog.britishmuseum.org/connecting-local-communities-with-4000-years-of-heritage-in-egypt/