Publikováno: 7. 12. 2021

Metodika edukace soudobých dějin v muzeu

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky vydává metodiku edukace soudobých dějin, kterou lze využít při tvorbě vzdělávacích programů v muzeích a dalších paměťových institucích. 

©Dejepis21.cz

Více informací: Dejepis21.cz

Metodika: metodika-digital.pdf