AKTUALITA 20. 11. 2015

Jak se staví výstava? Vznik výstavy pohledem architekta

Odborný článek Silvie Bednaříkové formuluje poznatky a zkušenosti, které přinesla práce na projektech a následných realizacích výstav a expozic. Jeho výsledná podoba výstižně shrnuje danou problematiku a zájemci o výstavní architekturu jistě v mnohých ohledech poskytne cenné rady či předem upozorní na možné komplikace a nedorozumění.