AKTUALITA 22. 7. 2015

Národní muzeum vyhlásilo architektonickou soutěž na své expozice

Národní muzeum dne 22. července 2015 vyhlásilo architektonickou soutěž na řešení nových expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu ve své Historické budově, která nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí, a přilehlé Nové budově na Václavském náměstí. Spojením dvou významných objektů, kulturně-historicky, architektonicky i prostorově zcela odlišných, vznikne v samém centru Prahy unikátní kulturní komplex otevřený všem.

AKTUALITA 28. 4. 2015

Národní muzeum hledá architekty pro své nové výstavy na sezónu 2015/2016!

Národní muzeum vyhlásilo výzvu k podání nabídek na výtvarné a prostorové řešení výstav v sezoně 2015/2016. Předmětem veřejné zakázky je návrh prostorově‐výtvarného řešení výstav, zpracování projektové dokumentace pro realizaci včetně kontrolního rozpočtu a autorský dozor při realizaci výstav.

AKTUALITA 23. 4. 2015

Národní muzeum - výstava Slavné pohřby

Soutěž, pořádaná Národním muzeem ve spolupráci s Českou komorou architektů, proběhla v rámci veřejné zakázky na výtvarné a prostorové řešení čtyř výstav z cyklu Smrt. Výstava Slavné pohřby by měla být ukázkovou sondou, ve které se návštěvník seznámí nejen s dobovými pohřebními rituály, různými funeráliemi a dalšími artefakty, ale i s osudy samotných významných nebožtíků. Jedním z dílčích témat výstavy by měla být i historie zpopelnění zemřelých jako výrazu modernizačního a zdravovědného pokroku a také oblečení nebožtíků.

AKTUALITA 1. 3. 2015

Národní muzeum - Výstava Smrt

Soutěž, pořádaná Národním muzeem ve spolupráci s Českou komorou architektů, proběhla v rámci veřejné zakázky na výtvarné a prostorové řešení čtyř výstav z cyklu Smrt. Hlavní výstava celého cyklu se zabývá fenoménem smrti, který je v moderní společnosti na jedné straně vytěsňován až na samý okraj společenského vědomí (většina lidí umírá v izolaci, mimo okruh rodiny), na straně druhé je zcela nevhodně znevažován v podobě různých akčních filmů a počítačových her, plných násilí a drastických scén umírání. Otevřít téma smrti a pokusit se ho představit veřejnosti muzejní formou, tak aby se nad ním vážněji zamyslelo co nejvíce návštěvníků, se proto tvůrcům výstavy jeví jako velice aktuální a potřebné.

AKTUALITA 1. 3. 2015

Národní muzeum - Výstava Smrtelné slasti

Soutěž, pořádaná Národním muzeem ve spolupráci s Českou komorou architektů, proběhla v rámci veřejné zakázky na výtvarné a prostorové řešení čtyř výstav z cyklu Smrt. Výstava Smrtelné slasti se dotýká patologických projevů lidských aktivit (užívání drog a omamných látek, kouření, alkoholismus, hazardní hry, násilí, sexuální parafilie, workoholismus, adrenalinové sporty, nebezpečí kyberprostoru – počítačové hry, kyberšikana) projevujících se krajním důsledkem: smrtí. Závislost je cesta od slasti ke smrti, je to patologické dosahování slasti dočasnými náhražkami, často stále vyššími dávkami nebo intenzivnějšími zážitky. Téma úzce souvisí s hledáním smyslu života.

AKTUALITA 31. 10. 2014

Národní muzeum - Výstava Rituály smrti

Soutěž, pořádaná Národním muzeem ve spolupráci s Českou komorou architektů, proběhla v rámci veřejné zakázky na výtvarné a prostorové řešení čtyř výstav z cyklu Smrt. Výstava Rituály smrti si klade za cíl představit návštěvníkům pojetí smrti a jejích aspektů v mimoevropských kulturách především na základě sbírkových fondů Náprstkova muzea. Výtvarné a prostorové řešení výstavy se muselo vypořádat jak se širokým rozpětím exponátů co do typu, historického ukotvení i geografické rozdílnosti, tak se specifickým výstavním prostorem v přízemí Náprstkova muzea.