Publikováno: 4. 9. 2019

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy 1992

Jménem České republiky podepsána ve Štrasburku dne 17. prosince 1998.

č. 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv

Zdroj: www.mkcr.cz