Publikováno: 30. 11. 1999

Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví

V obsáhlém svazku vydaném Ústředním pracovištěm Národního památkového ústavu ve spolupráci s ICOMOS jsou zčásti zahrnuty významné dokumenty vydané již dříve, ale dnes těžko dostupné, nebo publikované odděleně, bez možnosti hodnotit je v potřebných souvislostech.

S vědomím závaznosti některých formulací, které jsou v kondenzované podobě oficiálních dokumentů obtížně převoditelné do češtiny, jsou všechny zařazené překlady paralelně (na protistraně) provázeny originálním zněním v anglické verzi (většina dokumentů je v originálu přístupná též ve francouzštině, některé i v dalších významných světových jazycích). Starší překlady byly upřesněny odbornými lektory.
Některé dokumenty jsou ovšem v češtině veřejně přístupné vůbec poprvé!

Ke stažení: