Publikováno: 1. 7. 2022

Zpráva UNESCO o stavu kulturního dědictví na Ukrajině

Podle zprávy UNESCO bylo na Ukrajině od letošního února zničeno nebo poškozeno více než 150 památek, muzeí nebo knihoven.

Zpráva UNESCO o stavu kulturního dědictví na Ukrajině

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO zveřejnila 27. června 2022 zprávu o aktuálním stavu památek a hmotného kulturního dědictví na Ukrajině. Na základě šetření bylo potvrzeno zničení nebo závažné poškození 154 kulturních statků (nehnutelných objektů kulturního dědictví), z toho 70 náboženských památek a lokalit, 12 muzeí, 30 historických budov, 19 budov věnovaných kulturním aktivitám, 16 památníků a 7 knihoven.

Na webové stránce UNESCO je k dispozici seznam zničených a poškozených objektů kulturního dědictví podle regionu. Jsou mezi nimi například Ivankivské historické a etnografické muzeum v Ivankivu, které bylo zničeno na konce února včetně své sbírky výtvarných díl umělkyně Marije Prymačenko, pobočka Černihivského historického muzea věnovaná vojenským dějinám nebo Muzeum umění v Charkově. Z dvou mariupolských muzeí (Muzeum umění Kuindži a Muzeum místní historie) byly podle zpráv před jejich poškozením vyvezeny sbírkové předměty do Ruska. Tři čtvrtiny zničených a poškozených památek se nachází ve třech regionech - Doněck, Charkov a Kyjiv.

UNESCO založilo finanční sbírku na obnovu ukrajinského hmotného kulturního dědictví. Aktuálně také sestavuje tým odborníků na ochranu kulturních statků, který bude mít působiště v Kyjivě. Organizace také pomáhá ukrajinským úřadům s označováním významných míst kulturního dědictví znakem modrého štítu v souladu s Haagskou úmluvou z roku 1954.

Celá zpráva UNESCO dostupná zde.

Článek na portálu Museums + Heritage zde.

Zdroj: museumsandheritage.com; unesco.org


Publikováno: 30. 11. 1999

Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví

V obsáhlém svazku vydaném Ústředním pracovištěm Národního památkového ústavu ve spolupráci s ICOMOS jsou zčásti zahrnuty významné dokumenty vydané již dříve, ale dnes těžko dostupné, nebo publikované odděleně, bez možnosti hodnotit je v potřebných souvislostech.