Publikováno: 27. 3. 2023

Nová platforma MuseUM JINAK

Platforma zastřešená muzeem NaFilM si klade za cíl zajistit dosud chybějící komunikační vazby, podpořit inovace a redefinovat zažité hranice uvažování v oblasti českého muzejnictví.

Nová platforma MuseUM JINAK

Z iniciativy muzea NaFilM a díky podpoře Fondů EHP (Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem) vznikla v těchto měsících nová platforma pro podporu muzejní inovace MuseUM JINAK, jež v současné době sdružuje sedm zapojených institucí (NaFilM, Sladovna Písek, Muzeum nové generace, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum Hlučínska, Institut paměti národa, Pevnost poznání). Cílem platformy je zajistit dosud chybějící komunikační vazby a podpořit inovativní uvažování v oblasti českého muzejnictví. Zapojené instituce díky organizovaným aktivitám získávají příležitost sdílet progresivní přístupy k tvorbě expozicí a jejich edukačnímu využití. Mohou využít prostor pro vzájemnou inspiraci, podporu a zpětnou vazbu mezi kurátory a edukačními pracovníky a také pro partnerskou spolupráci na společných projektech.

Základem výběru institucí, které tvoří členský základ platformy, je nejen netradiční způsob prezentace a komunikace vystavovaných témat, ale také typologická pestrost, jež překračuje tradiční formy muzeí a jejich systémově uplatňovanou definici. Platforma představuje otevřené pole, v němž zapojení účastníci s ambicí posouvat představy o moderní podobě muzea těží z jeho rozšiřujících se komunikačních a edukačních možností.

Dosavadní aktivity probíhaly formou uzavřených workshopů zakládajících členů, na nichž se definovaly cíle vznikající sítě a společná témata. Další setkávání budou již otevřená pro zájemce z řad odborné veřejnosti (kurátoři, muzejní pedagogové a edukátoři, lektoři, představitelé nově vznikajících projektů) a budou sloužit především jako inspirační huby pro sdílení progresivních přístupů. Nejbližší otevřený workshop platformy proběhne v rámci festivalu Academia Film Olomouc pod hostitelskou záštitou Pevnosti poznání 26. – 27. dubna.

Více informací o projektu a jeho aktivitách naleznete na jeho webových stránkách, v jehož rámci bude brzy zpřístupněna i Inováze zaměřena na inspirativní příklady inovační praxe z ČR i zahraničí. Zájemci o aktivity platformy a realizátoři projektů, které překračují tradiční přístupy uplatňované v našich expozicích či muzejní edukaci, mohou kontaktovat tým NaFilM přes email muzeum@nafilm.org.

Zdroj: Jakub Jiřiště, NaFilM - Národní filmové muzeum


Publikováno: 13. 7. 2023

Inováze platformy MuseUM JINAK

V rámci platformy MuseUM JINAK vznikla sekce Inováze, která představuje pozoruhodné projekty a přístupy proměňující zavedenou zahraniční a domácí muzejní praxi.