Publikováno: 13. 7. 2023

Inováze platformy MuseUM JINAK

V rámci platformy MuseUM JINAK vznikla sekce Inováze, která představuje pozoruhodné projekty a přístupy proměňující zavedenou zahraniční a domácí muzejní praxi.

Inováze platformy MuseUM JINAK

Platforma MuseUM JINAK, která vznikla na podzim minulého roku s podporou Fondů EHP, si klade za cíl podporovat a napomáhat sdílet inovativní přístupy v oblasti české muzejní prezentace a edukace. V předcházejících měsících tak činila prostřednictvím workshopů zakládajících členů a inspiračního programu v rámci přehlídky Academia Film Olomouc. Cílem aktivit platformy je však šířit povědomí o současných globálních trendech a inspirativní praxi i mezi širší odbornou veřejnost. Proto byla na webových stránkách projektu zpřístupněna Inováze, která představí pozoruhodné počiny, projekty a přístupy proměňující zavedenou zahraniční a domácí praxi formou reportů, informačních článků či rozhovorů.

Díky spolupráci s odborníky aktivně se zaměřujícími na nové typy muzejních zkušeností je nyní možné si přečíst texty o dvou nevšedních a z hlediska edukace podnětných nizozemských muzeích (Rijksmuseum Boerhaave, Geofort) či o jedinečné zážitkové cestě do historie, kterou nabízí Europäischen Hansemuseum v Lübecku. Inováze poslouží i k publikaci textů studentů oboru Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví, kteří zpracovávají zkušenosti s řadou progresivních institucí. Na webových stránkách je také k dispozici rešeršní zpráva, jež prezentuje současné globální přístupy k muzejní inovaci a dominující představy o potřebných proměnách muzeí v 21. století.

V případě zájmu přispět do obsahu Inováze a podělit se o vlastní zkušenost s novými impulsy v oblasti muzejnictví či o zajímavé podněty ke zpracování je možné se obrátit na realizační tým platformy prostřednictvím mailu muzeum@nafilm.org.

Inováze je volně přístupná zde.

Zdroj: museumjinak.cz


Publikováno: 27. 3. 2023

Nová platforma MuseUM JINAK

Platforma zastřešená muzeem NaFilM si klade za cíl zajistit dosud chybějící komunikační vazby, podpořit inovace a redefinovat zažité hranice uvažování v oblasti českého muzejnictví.