Publikováno: 8. 1. 2019

Kulturní dědictví a paměťové instituce z pohledu muzejní pedagogiky

@MCMP

Kulturní dědictví a paměťové instituce z pohledu muzejní pedagogiky. Kultura, umění a výchova, 2(1) [cit. 2014-03-31]

DROBNÝ, Tomáš

ISSN 2336-1824, 2014

 

Muzejní pedagogika zprostředkovává přístup ke kulturnímu dědictví veřejnosti v rovině neformálního učení. Ve svém úsilí se v mnohém setkává s cíli školního vzdělávání. Zejména rozvíjí znalosti historie a předmětů estetické výchovy. Častou překážkou docenění významu dědictví minulosti je iluze diskontinuity. Muzejní edukace je u nás dosud spojována téměř výhradně jen s prostředím muzeí a galerií. Má však shodná východiska a cíle s ochranou kulturního dědictví zajišťovanou i jinými subjekty.

 

Článek dostupný zde