Publikováno: 30. 10. 2018

DEMUS (Dokumentace a Evidence MUzejních Sbírek)

DEMUS (Dokumentace a Evidence MUzejních Sbírek)

DEMUS

 Je systém pro evidenci a dokumentaci sbírek v muzeích a galeriích. Je možné jej využít i pro přípravu výstav, inventarizační kontroly apod. Existující moduly: univerzální Katalog  a oborové Archeologie, Botanika, Entomologie, Fotoarchiv, Geologie, Historie, Výtvarné umění, Zoologie.
- Vývoj doplňků dle požadavků uživatelů (tiskové sestavy, komplexní filtrovací a vyhledávací nástroje, ...)

ProMUS

- prezentační nástroj, zejména jako doplněk k DEMUSu na straně serveru.
Tvorba konkrétních prezentací pro jednotlivé instituce. Údržba a aktualizace databází.

 

Více informací pro nástroj DEMUS zde a pro ProMUS zde.