Publikováno: 8. 1. 2019

Muzejně-pedagogická práce MCMP se znevýhodněnými skupinami návštěvníků

@MCMP

Muzejně-pedagogická práce MCMP se znevýhodněnými skupinami návštěvníků. In Muzea bez bariér. Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace.

VYKOUPILOVÁ, Pavla

Sborník příspěvků. Editoři: Ivana Kocichová, Pavla Suchánková. Národní muzeum, s. 57 -63. ISBN 978-80-7036-478-9, 2016

 

Příspěvek seznamuje s muzejně-pedagogickou prací MCMP se znevýhodněnými návštěvnickými skupinami, s metodami podporujícími poznávání v muzeu a s metodickými výstupy této práce.

 

Článek dostupný zde