Publikováno: 6. 4. 2022

Sborník z konference Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů 2021

Recenzovaný sborník z konference Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů, která se konala ve dnech 16.–17. června 2021 v Českém muzeu hudby.

Sborník z konference Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů 2021

Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Sborník z konference Národní muzeum - České muzeum hudby Praha, 16.–17. června 2021 (pdf, 182 stran)

OBSAH
5 Tereza Žůrková – Daniela Kotašová: Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

— DOKUMENTACE —
10 Tereza Žůrková: Obecné zásady a standardy dokumentace hudebních nástrojů: Úvod do problematiky
23 Daniela Kotašová: Nápisy na harfách: Příspěvek k metodice dokumentace harf na příkladu nástrojů ze sbírky Českého muzea hudby
40 Barbora Kadlíčková: Niněry ze sbírky Českého muzea hudby
65 Jana Burdová: Systematika a nová muzejní evidence citer Vlastivědného muzea v Olomouci

— PÉČE O HUDEBNÍ NÁSTROJE —
67 Jan Kříženecký: Speciální úložné systémy na hudební nástroje
78 Milan Guštar: Monitorování uměleckých předmětů

— KONZERVACE, RESTAUROVÁNÍ —
85   Jiří Čepelák: Loutnové nástroje v muzeích, jejich konzervace a restaurování
105 Jan Tuláček: „...a vbořím se směle do staré škatule“ aneb jak nerestaurovat muzeální kytary z období 19. století
129 Petr Koukal: Hudební památky a jejich obnova z pohledu památkové péče
139 Zdeněk Otčenášek – Pavel Dlask: Akustické dokumentace vlivu použitých technologií při restaurování hudebních nástrojů na jejich zvuk
157 František Kůs: Restaurování houslí Didier Nicolas ainé
173 Veronika Sovková: Restaurování barokního kontrabasu olomoucké provenience
181 Simona Šindlářová – Alena Selucká: Klavír Leoše Janáčka