Publikováno: 29. 3. 2022

Závěrečné setkání projektu německo-polské muzejní spolupráce

Březnové setkání ve Zhořelci shrnulo výsledky dvouletého mezinárodního projektu s názvem Německo-polský muzejní dialog.

@nimoz.pl, @museumsbund.de

Ve dnech 23. – 25. března 2022 se ve Zhořelci uskutečnilo setkání, které shrnulo pilotní ročník společného projektu Národního institutu muzejnictví a ochrany sbírek a Německého svazu muzeí s názvem German-Polish Museum Dialogue. Projekt byl zahájen na konci roku 2020 a zaměřil se na přeshraniční muzejní spolupráci se zaměřením na publikum. Projektu se zúčastnilo na 30 expertek a expertů z obou zemí (15 z německé strany a 15 z polskéú, a to celkem z 18 historických, 6 umělecko-historických, 2 etnografických, 2 technických a 1 přírodovědného muzea. Projekt byl dále rozdělen do 4 podskupin se čtyřmi tematickými projekty, přičemž zvolená témata jsou: opatrné vztahy, migrace v různých směrech, sousedské výměny a polsko-německé hranice.

V souvislosti s pandemií měl projekt podobu převážně on-line setkání, včetně workshopů a tematických přednášek. Jednotlivé smíšené polsko-německé skupiny rozvíjely společné výstavní, vzdělávací a publikační projekty. Setkání ve Zhořelci bylo první příležitostí k prezenčnímu setkání a uskutečnění prezenčních dílen, diskusí, včetně společných návštěv muzeí.

Jedním z nejdůležitějších přínosů projektu je vytvoření sítě kontaktů mezi jednotlivými participujícími na projektu, které mají šanci vyústit v budoucí trvalou spolupráci na společných výstavních, vzdělávacích či vědeckých činnostech muzeí. 

Více o projektu a výsledcích jednotlivých tematických skupin: Deutsch-Polnischer Museumsdialog

Nadnárodní spolupráce představuje jeden ze strategických cílů budoucího směřování Německého svazu muzeí. V návaznosti na projekt německo-polské muzejní spolupráce plánuje Německý svaz muzeí jeho obdobu také mezi německými a francouzskými muzei, přičemž v budoucnosti je svaz otevřen také projektům s dalšími zeměmi, a to včetně České republiky. Je tedy naděje, že by se v příštích letech mohla obdobná forma spolupráce rozvinout rovněž mezi českými a německými muzei. Tato možnost byla i zmíněna v loňském bulletinu v rámci představení projekt Německo-polského muzejního dialogu.

Více o plánech Německého svazu muzeí: Směřování českých a německých muzeí v roce 2022

Zdroj: Nimoz.pl, Museumsbund.de