Publikováno: 25. 1. 2023

Výzva k zasílání příspěvků do časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Uzávěrka přijímání příspěvků do nového čísla je 15. dubna 2023!

Výzva k zasílání příspěvků do časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Redakce odborného časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce přijímá příspěvky do 1. čísla 61. ročníku časopisu.

Předběžný termín uzávěrky je 15. dubna 2023.

Odborné studie, zprávy nebo recenze v elektronické podobě zasílejte na e-mailovou adresu redakce muzeum@nm.cz nebo michaela.smidova@nm.cz.

Pokyny pro autory

Archiv časopisu