Publikováno: 11. 7. 2022

Výzva k zasílání příspěvků do časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Uzávěrka přijímání příspěvků do nového čísla 2/2022 je 30. říjen 2022!

Výzva k zasílání příspěvků do časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Redakce odborného časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce přijímá příspěvky do 2. čísla 60. ročníku časopisu.

Předběžný termín uzávěrky je 30. říjen 2022.

Odborné studie, zprávy nebo recenze v elektronické podobě zasílejte na e-mailovou adresu redakce muzeum@nm.cz nebo michaela.smidova@nm.cz.

Pokyny pro autory

Archiv časopisu