Publikováno: 8. 6. 2021

Výzva k zasílání příspěvků do časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Uzávěrka přijímání příspěvků do nového čísla je 30. září 2021!

Výzva k zasílání příspěvků do časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Redakce odborného časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce přijímá příspěvky do 2. čísla 58. ročníku časopisu.

Předběžný termín uzávěrky je 30. září 2021.

Odborné studie, zprávy nebo recenze v elektronické podobě zasílejte na e-mailovou adresu redakce muzeum@nm.cz nebo michaela.smidova@nm.cz.

Pokyny pro autory

Archiv časopisu