Publikováno: 2. 5. 2022

Národní muzeum představí unikátní výstavu ZeMě

V Historické budově Národního muzea bude od 3. května k vidění nová výstava zaměřená na ochranu životního prostředí a udržitelnost.

Zdroj: nm.cz

Záleží na mně, jaká bude Země

Národní muzeum již 3. května 2022 otevře veřejnosti ve své Historické budově novou výstava s názvem „ZeMě“. Jedná se o první takovýto výstavní projekt nejen v případě Národního muzea, ale bude unikátní v celém Česku. Má za cíl přispět k ochraně životního prostředí a představit téma udržitelnosti prostřednictvím konkrétních příkladů z každodenního života a nabádat k zamyšlení nad tím, co může jednotlivec sám udělat pro svět kolem sebe.

Výstava bude rozdělena na sedm tematických ostrovů zaměřených zejména na spotřebu (móda, jídlo, voda), produkci (odpad) a vnímání prostředí kolem nás (krajina, biodiverzita). Sedmé téma s názvem upcyklace je pak zaměřené i na podporu kreativity. Multimediální obsah a technická řešení byly vytvářeny ve spolupráci s Institut Intermédií ČVUT a e-sdružením CESNET, z.s.p.o.

Také samotné provedení výstavy se snaží podporovat udržitelnost, a to nejen svým obsahem, ale i svým provedením. Je totiž postavena z velké části z recyklovaného materiálu předchozí výstavy Sluneční králové a tento proces je ve výstavě také do detailu představen. Zároveň je koncipována svým provedením tak, aby se materiál i koncept použitý ve výstavě, včetně AV softwaru, mohl po úpravě použít i v další výstavě.

Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program, který Národní muzeum k výstavě ZeMě připravuje. A to nejen v Historické budově Národního muzea, ale také třeba v Letohrádku Kinských a přilehlém parku, prostorách přírodovědeckého depozitáře v Horních Počernicích nebo v Kroužkovací stanici Národního muzea v Hostivaři.

Otevření výstavy navazuje na aktuální projekt City Nature Challenge 2022. Jeho hlavním cílem je ukázat, že navzdory obecně přijímaným názorům je příroda ve městech opravdu unikátní a bohatá.
Více: Citynaturechallenge.cz

Více o nové výstavě NM: ZeMě

Zdroj: nm.cz