Publikováno: 13. 1. 2022

Sensory Journeys – příběhy pro všechny smysly

Digitální projekt britského muzea je určen zejména pro děti a mládež s poruchou autistického spektra nebo jinými specifickými senzorickými potřebami

@southshieldsmuseum.org.uk

Muzeum a galerie v severoanglickém městě South Shields připravila digitální projekt, určen zejména pro děti a mládež s poruchou autistického spektra, mentálním znevýhodněním nebo jinými senzorickými specifickými potřebami. Projekt Sensory Journeys využívá metodu storytellingu, v jehož centru jsou tři příběhy inspirované sbírkovými předměty a regionálními dějinami. Na jejich přípravě muzeum spolupracovalo s místními spisovateli a odborníky na speciální pedagogiku. Cílem bylo vytvořit texty, které jsou srozumitelné a přístupné čtenářům s různými typy mentálního postižení nebo specifických potřeb, ale zároveň poutavé a zábavné. Toho je docíleno tím, že kromě příběhu samotného je k dispozici řada smyslových podnětů, které umožní cílové skupině prožít děj i jiným způsobem,než jen poslechem nebo čtením.

Příběhy jsou k dispozici ve zvukové formě, vypravěč je doprovázen tematickými, ale nerušivými zvuky v pozadí a v průběhu příběhu dává drobné úkoly posluchači. Zájemci zde najdou i příběhy v textové podobě pro čtení samostatně nebo spolu s nahrávkou. Příběhy jsou doprovázeny doporučovanými jednoduchými aktivitami, které vhodným způsobem pracují s představivostí a smyslovým vnímáním posluchače – vyzývají například představit si zvuky, vůně, chutě a další pocity během pobytu na mořské pláži nebo lodi v bouřce, nebo obléct se do podobných látek, jako žena na obraze, a procítit jejich strukturu. Zvuková knihovna obsahuje zvuky objevující se v průběhu příběhů (kroky na kamenném chodníku, pískající konvice na čaj, rozbouřené moře), které umělkyně Ruth Sullivanová vytvořila pomocí každodenních předmětů. Zvuky si mohou uživatelé pustit k uklidnění nebo navození atmosféry, ale s pomocí video návodu si je mohou také zreprodukovat v domácích podmínkách v rámci taktilní aktivity.

Sensory Journeys ovšem nejsou dostupné jen v digitální podobě – školní třídy se mohou objednat na edukační program, během kterého proběhne čtení příběhů a aktivity pod vedením lektora.

Více o projektu zde.

Stránky projektu zde.

Zdroj: southshieldsmuseum.org.uk