Publikováno: 19. 5. 2023

Klimaschutz im Museum

Německá asociace muzeí zveřejnila nové usměrnění k ochraně klimatu v muzeích.

Klimaschutz im Museum

Německá asociace muzeí (Deutscher Museumsbund) zveřejnila metodickou publikaci, která nabízí praktická doporučení pro udržitelný provoz muzeí a minimální ekologické standardy pro kulturní instituce. Přípravu dokumentu financovalo německé Ministerstvo kultury. Na jeho sestavování se podílelo sedmdesát odborníků a odbornic zejména z německého sektoru muzeí a galerií, ale také z oblasti ochrany životního prostředí. Dokument obsahuje například doporučení, aby muzeá každoročně snižovala emise a směřovaly k uhlíkové neutralitě do roku 2045.

Klimaschutz im Museum (pdf, 74 stran, německý jazyk)

Článek na webu Artalk

Zdroj: museumsbund.de