Publikováno: 27. 3. 2024

Climate protection in museums

Metodika, kterou zveřejnila pracovní skupina NEMO pro udržitelnost a opatření v oblasti klimatu, si klade za cíl poskytnout muzeím pokyny vedoucí muzea k participaci v otázkách změny klimatu a udržitelnosti.

Climate protection in museums

Odborná doporučení v oblasti ochrany klimatu v muzeích mají motivovat muzea k tomu, aby aktivně přispívala k ochraně klimatu a životního prostředí na všech úrovních své činnosti, a inspirovala je k udržitelnému rozvoji společnosti. Tyto pokyny jsou vhodné jak pro začínající muzea, tak pro ta, která již mají zkušenosti s prací s environmentální problematikou.  

Ve čtyřech hlavních oddílech se muzea dozví, jak strategicky zahájit proces udržitelnosti, jaká organizační opatření přijmout, jaké oblasti činnosti zvolit a jak vytvořit pozitivní změnu ve společnosti. Pokyny jsou shrnuty v kontrolním seznamu, na který se muzea mohou odvolávat při analýze procesů ochrany klimatu ve svých muzeích.

Předkládaná metodika Climate protection in museums je rozšířeným překladem německého originálu Klimaschutz im Museum.

Zdroj: ne-mo.org


Publikováno: 19. 5. 2023

Klimaschutz im Museum

Německá asociace muzeí zveřejnila nové usměrnění k ochraně klimatu v muzeích.