Publikováno: 11. 4. 2022

Junges Museum ve Frankfurtu slaví 50 let

Muzeum pro děti při Historickém muzeu ve Frankfurtu nad Mohanem slaví kulaté výročí svého založení. 

©junges-museum-frankfurt.de

Počátky vzniku muzea zaměřeného na nejmenší návštěvnice a návštěvníky coby součásti frankfurtského Historického muzea spadají do roku 1971. Vlastní muzeum zahájilo činnost již o rok později v roce 1972 a brzy nato získalo i své vlastní vyhrazené prostory pro výstavy a programy pro školy i rodiny s dětmi. První tematický program se nemohl věnovat ničemu jinému než klasické postavě „Struwwelpetera“ (Střapatého Petra), hrdinovi jedné z prvních moderních knih pro děti, kterou právě ve Frankfurtu vydal v roce 1844 tamní lékař Heinrich Hoffmann.

Projekt dětského muzea v 70. letech 20. století představoval významný pokrok v tehdy nastupující radikální proměně chápání instituce muzea. Tehdejší Kindermuseum bylo příkladem odklonu od pojetí muzea jako exkluzivní instituce pro vzdělané vrstvy a v kontextu formování muzejní pedagogiky mělo být otevřeno širokým vrstvám společnosti. Muzeum ve Frankfurtu tak svým původním konceptem cílených tematických výstav a metod muzejní edukace překonávalo starší obdoby hlavně amerických dětských muzeí s prostým cílem nabídnout dětem vyhrazený prostor ke hraní a učení – první takovéto dětské muzeum vzniklo v New Yorku už v roce 1899. V koncepci muzea z roku 1973 se mimo jiné píše:

Mnohá muzea vyhradily prostory, v kterých si mohou malé děti malovat a hrát se stavebnicí, zatímco rodiče jsou na návštěvě muzea, případně ve spolupráci se školami jsou pro větší děti vedeny v muzeu lekce. V Historickém muzeu chceme jít novou cestou. Chceme pracovat intenzivněji s ohledem na muzeum. (...) Pedagogickým cílem je podpora kreativity, schopnosti kritické výměny názorů, a tím i emancipace.“  

Na konci 90. let se práce frankfurtského dětského muzea zaměřila na rozšíření pole působnosti svých aktivit také mimo své zdi. Dodnes fungující projekt „Dětské muzeum na cestách“ (Junges Museum unterwegs) realizující různé edukační projekty na předměstích města rozšířil cílovou skupinu také o děti a rodiny ze sociálně slabších vrstev. Činnost oblíbeného muzea byla na jednu stranu značně omezena v letech 2008 až 2018, kdy došlo k přestavbě budovy Historického muzea při stanici metra Hauptwache – na druhou stranu šlo i o příležitost ke zlepšení práce s dětmi „venku“, a tím rozvinutí např. fungování muzea jako městské laboratoře, v rámci níž se také lépe realizují inovativní a participativní formáty výstavy.

Od roku 2018 muzeum opět sídlí v původní budově a představuje jedinečný kulturní a vzdělávací prostor pro nejmenší návštěvnice a návštěvníky. K výročí 50 let pak muzeum bude nabízet v červenci, říjnu a listopadu zvláštní program – více: 50 Jahre.

Na závěr nelze opominout ani současnou dětskou výstavu „Nachgefragt: Frankfurt und der NS“. Ta se zaměřuje na otázky mentality mladé generace v prostředí školy a rodiny v době 2. světové války. Vychází ze života mládeže Frankfurtu 30. let 20. století, a chce tak více porozumět způsobům chování a společenským vztahům, jak je utvářelo nacistické prostředí. Rozmanitost pohledů a zkušeností dětí a mladých lidí je představena prostřednictvím rozhovorů se současnými pamětníky, biografiemi a vybranými předměty. Jedná se o samostatnou výstavu v rámci třech výstavních projektů Historického muzea ve Frankfurtu, jež se zaměřují právě na otázky kontinuit nacismu a dnešního Frankfurtu.

Muzeum vydalo za tímto účelem rovněž metodiku zaměřenou na zprostředkování nacistického režimu dětem: JUM_NS_Leitfaden. Bohatou produkci dalších pomůcek, publikací, komiksů i katalogů z produkce frankfurtského Junges Museum naleznete zde: Publikationen. Některá jsou dostupná také v anglickém jazyce.

Více o aktivitách muzea, dílnách, výstavách a projektech, lze najít jednak na stránkách muzea (junges-museum-frankfurt.de), jednak v tematické publikaci, která vyšla při příležitosti návratu Junges Museum do budovy Historického muzea v roce 2018: Cura 18.

Zdroj: junges-museum-frankfurt.de, Cura 18