Publikováno: 12. 11. 2021

Historické muzeum ve Frankfurtu připravuje sérii výstav na téma nacistického dědictví města

Na prosinec roku 2021 připravuje Historické muzeum ve Frankfurtu nad Mohanem tři tematické výstavy vztažené ke kritické reflexi nacistické minulosti Frankfurtu a způsobům jejího dnešního promýšlení.

©historisches-museum-frankfurt.de

První výstava s názvem „Eine Stadt macht mit“ se zaměřuje na proměnu města v důsledku politiky nacismu ve 30. a 40. letech 20. století. Výstava zavede návštěvníky do 19 typických městských lokalit, jako je radnice, ulice, univerzita, obchod nebo soud. Příběhy zde prezentované chtějí jasně ukázat, jak se proměnil každodenní život Frankfurtu a jeho obyvatel během nacistické éry. Klade si za cíl promýšlet různé možnosti jednání a také důsledky politické nečinnosti, přehlížení, prospěchářství nebo slepé poslušnosti. Výstava se zabývá participací, ale nepřehlíží ani odpor a jeho důsledky pro život pronásledovaných.

Druhá výstava „Mit dem Stadtlabor auf Spurensuche im Heute“ představuje výsledky hledání pozůstatků nacismu v dnešním Frankfurtu v rámci třicetičlenné městské skupiny „Auf Spurensuche im Heute“. V řadě dílen probíhalo společné připomenutí si míst, věcí a událostí, které dodnes nějakým způsobem obsahují odkaz nacistické diktatury. Průvodním tématem je pak fenomén kultury vzpomínání a hledání individuálních přístupů k historii, které umožňují současné a společensky vhodné zkoumání nacistické minulosti. 

Poslední třetí výstava „Nachgefragt: Frankfurt und der NS“ dává nahlédnout do mentality mládeže v prostředí školy a rodiny v době 2. světové. Vychází tak ze života mladých obyvatel Frankfurtu, čímž chce více porozumět mentalitě, způsobům chování a společenským vztahům nacistické éry. Rozmanitost pohledů a zkušeností dětí a mladých lidí je představena prostřednictvím rozhovorů se současnými pamětníky, biografiemi a předměty.

Vznik výstav provázelo široké spektrum občanských iniciativ a je součástí stále problematické otázky historického vyrovnávání se s dědictvím nacismu v Německu Frankfurtu.

Více na stránkách Historiches Museum Frankfurt