AKTUALITA 14. 3. 2023

NPÚ slaví 20 let od svého vzniku

Národní památkový ústav vznikl 1. ledna 2003 splynutím Státního ústavu památkové péče a státních památkových ústavů působících v krajích.

AKTUALITA 10. 3. 2023

Projekt Ako porozumieť digitálnym zbierkam

Společný projekt Slovenské národní galerie a norského Sørlandets Kunstmuseum zkoumá, jak mohou digitální technologie rozšířit zážitek z návštěvy galerie.

AKTUALITA 9. 3. 2023

Po stopách rožnovských barvířů

Nová publikace Národního muzea v přírodě přibližuje v minulosti tradiční a prosperující řemeslo barvířství na Valašsku.

AKTUALITA 9. 3. 2023

Profil návštěvníka galerií nebo uměleckých muzeí

Dotazníkové šetření ve třech pražských galeriích, z nichž alespoň jedna bude s regionálním či nadregionálním charakterem, má za cíl charakterizovat návštěvníka uměleckých výstav galerie.

AKTUALITA 8. 3. 2023

Výzkumný projekt Ženy Rijksmusea

Výzkumný projekt ve spolupráci s módní značkou Chanel má představit ženské umělkyně ve sbírkách nizozemského muzea.