AKCE: 10. 3. 2022, 10:00–16:30

Symposium na téma praxe přírodopisných sbírek v 18. století

Německá akademie přírodních věd Leopoldina pořádá 10. března on-line setkání na téma proměny přírodopisných sbírek v raném novověku.

©https://www.leopoldina.org/en/events/event/?tx_leoevents_single%5Bevent%5D=2959&cHash=5b483ca00fd1ac6030c9ac993d6f2db9
Datum konání: 10. 3. 2022, 10:00–16:30
Místo konání: Online

Sympozium probíhá v rámci projektu „Objektsprache und Ästhetik“, který společně s Leopoldinou realizuje Ústřední časopis pro přírodovědné sbírky při MLU Halle-Wittenberg a Goldfussovo muzeum při RFWU v Bonnu. Projekt pracuje s historickými sbírkami ulity mušlí a hlemýžďů, které byly v 18. století velmi oblíbené a zejména pro svůj koloniální původ se prodávaly za vysoké ceny. Za tímto účelem byly analyzovány postupy v rámci sbírek se zaměřením na různé formy odkazování na předměty a změny v přiřazení hodnot. Na konferenci budou prezentovány také výsledky tohoto projektu.

Více o programu a možnostech přihlášení: hsozkult.de nebo leopoldina.org.