AKCE: 24. 3. 2022 – 25. 3. 2022

New Media Museums Colloquium: Collecting and Preserving Media Arts

Mezinárodní kolokvium k projektu platformy pro sdílení zkušeností s koncepčním vytvářením sbírek děl nových médií a jejich uchováváním napříč různými typy institucí.

New Media Museums Colloquium: Collecting and Preserving Media Arts
Datum konání: 24. 3. 2022 – 25. 3. 2022
Místo konání: Arcidiecézní muzeum Olomouc (Mozarteum)

Mezinárodní kolokvium k projektu New Media Museums proběhne 24. a 25. 3. 2022 v Muzeu umění Olomouc. Závěrečný program proběhne na Výstavišti Flora Olomouc (v rámci festivalu PAF).

Projekt NEW MEDIA MUSEUMS: Creating Framework for Preserving and Collecting Media Arts in V4 iniciovalo Muzeum umění Olomouc jako společnou mezinárodní platformu pro sdílení zkušeností s koncepčním vytvářením sbírek děl nových médií a jejich uchováváním napříč různými typy institucí. Hlavním záměrem je vybudovat dostatečnou odbornou znalost založenou na praktické zkušenosti a publikovat řadu případových studií vycházejících z konkrétních specifik vybraných děl nových médií.

Program bude živě vysílán na webu cead.space.
Pracovním jazykem je angličtina, prezentace budou simultánně tlumočeny do češtiny.
Vstup je zdarma.

Více informací a program kolokvia zde.

Zdroj: cead.space