AKCE: 7. 3. 2022 – 8. 3. 2022

Nová definice muzea aneb Klady a zápory

Odborný seminář s cílem prohloubit diskusi nad tématem definice muzea před letošní Generální konferencí ICOM v Praze.

@tmbrno.cz
Datum konání: 7. 3. 2022 – 8. 3. 2022
Místo konání: Technické muzeum v Brně, přednáškový sál

Technické muzeum v Brně a Muzeologická komise Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Českým a Slovenským národním výborem ICOM, Zväzom múzeí na Slovensku a Oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity si vás co nejsrdečněji dovolují pozvat na odborný seminář Nová definice muzea aneb Klady a zápory.

Mezinárodní rada muzeí ICOM se již mnoho let snaží připravit novou definici muzea, jak tomu bylo i před Generální konferencí ICOM v japonském Kjótu. Česko-slovenská muzeologie má velkou tradici a stále dobré jméno doma i v zahraničí, a proto by chtěla také přispět svým dílem k prohloubení diskuse nad tématem definice muzea při zohlednění svých specifických teoretických přístupů i praktických zkušeností. Seminář je koncipován jako diskusní fórum před Generální konferencí ICOM v Praze, kde by mělo dojít k přijetí nové definice.

Seminář by měl odpovědět i na tyto otázky:

 • Je nutno stávající definici ICOM měnit a pokud ano, nestačily by jen drobnější úpravy?
 • Je definice připravená pro GK v Kjótu stále v něčem inspirativní, nebo již patří jen do historie oboru?
 • Jak vyhodnotit současné celosvětové i domácí dotazníkové výzkumy, které mají vést k nové definici?
 • Je forma dotazníku oslovujícího i nečleny ICOM vhodnou formou?
 • Má být definice spíše filozofující, vědecká, respektive muzeologická, nebo spíše praktická?
 • Má být znalost muzeologie spíše naším odborným pozadím pro formulování promyšlené definice, nebo se muzeologické slovní obraty mají přímo projevit v definici?
 • Mají být muzea otevřená společnosti nebo veřejnosti a své sbírky komunikují nebo prezentují?
 • Je archeologická či přírodní lokalita také muzeem?
 • Musí být muzeum vždy nonprofitní?
 • Existuje muzeum bez sbírek?
 • Jak se vypořádat s problémem hmotného a nehmotného, případně digitálního dědictví?
 • Na výše uvedené i další otázky se seminář bude snažit najít odpovědi, případně závěry diskuse i sumarizovat.

Termín pro přihlášení je 10. leden 2022.

Přihláška (pdf)

Ze semináře bude vydán sborník s překlady textů do angličtiny. Své příspěvky zašlete nejpozději do 15. února 2022.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Nekuža / nekuza@tmbrno.cz

Více informací zde.

Zdroj: tmbrno.cz