AKCE: 18. 3. 2022 – 19. 3. 2022

On-line konference: Die Nation bilden

Institut dějin umění Univerzity Friedricha Alexandra v Erlangenu a Norimberku zve na on-line konferenci s názvem „Tvořit národ. Národní muzea a národní galerie jako místa interpretace národa v dlouhém 19. století v Evropě“.

@commons.wikimedia.org
Datum konání: 18. 3. 2022 – 19. 3. 2022
Místo konání: Online

Konference se zaměřuje na vznik národních muzeí v 19. století, přičemž ústřední otázkou je: Proč byly v různých zemích zakládány různé typy národních muzeí a jaké vzdělávací poslání měly tyto instituce mít? Zohledněna je především funkce národních muzeí, kdy národní muzea často sledovala dva ideální cíle, které slovo „vzdělávat“ obsahují ve dvou pojetích: na jedné straně měla vzdělávat („učit“) obyvatelstvo, předávat znalosti a fungovat jako úložiště znalostí a paměti. Naproti tomu výchova národa probíhala v muzeích ve smyslu anglického výrazu „nation building“. V tomto kontextu měla být populace vyškolena/formována do národa, majíc se obeznámit s tím, co utvářelo (vlastní) národ historicky, kulturně, lingvisticky atp.

Na konferenci bude prezentována a diskutována funkce i těžiště sbírek, vzdělávací cíle a související komunikační koncepce národních muzeí a národních galerií. Konference se bude zaměřovat také na zkoumání způsobu, jakým probíhala inscenace a prezentace obsahu, zprostředkovávaný muzei. Nakonec bude diskutována otázka, jak by měly být národní identita v různých institucích edukována.

Konferenčními jazyky budou angličtina a němčina.

Program

18. března 2022 (pátek)

9:15-9:30
Marina Beck (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg):
Begrüßung Einführung in die Tagung

Sektion 1: Von der Galerie zum Museum
Sektionsleitung: Marina Beck (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)

9:30-10:00
Christina Strunck (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg):
Precursors and Reinterpretations of the National Museum: From Charles Le Brun to Anselm Kiefer

10:00-10:30
Daniel Hess (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg / Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg):
Die Nation als Fiktion? Das Germanische Nationalmuseum und sein ambivalentes Erbe

10:30-11:00
Pauza

11:00-11:30
Stefan Berger (Ruhr-Universität Bochum):
Nationalmuseen in Europa im 19. Jahrhundert – zwischen antagonistischer und kosmopolitischen Erinnerungsstrategien?

11:30-12:00
Diskussion Sektion 1

12:00-13:30
Obědová pauza

Sektion 2: Gründungsstrategien und die Einrichtung von Nationalmuseen
Sektionsleitung: Heike Zech (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg)

13:30-14:00
Maria Vittoria Marini Clarelli (Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Rom):
The Birth of the National Museums in Rome: Cultural Policy and Education 1870-1915

14:00-14:30
Martin Olin (Schwedisches Nationalmuseum, Stockholm):
The two, or three, National Museums of Sweden 1840-1910

14:30-15:00
Christopher Breward (Schottisches Nationalmuseum, Edinburgh):
"To no one nation has been given the monopoly of genius…" Multiple nationalism at the National Museum of Scotland

15:00-15:30
Diskussion Sektion 2 (Teil 1)

15:30-16:00
Pauza

16:00-16:30
Kamila Kłudkiewicz (Adam Mickiewicz Universität Posen):
Between art and history. Polish national museums in the 19th century – museums of the nation without the state

16:30-17:00
Thomas Lyngby (Nationalhistorisches Museum Frederiksborg):
Educating the people. The establishment of a Museum of National History at Frederiksborg

17:00-17:30
Cristina Gutbrod (Zürich):
Formfindungsprozesse im Standort-Wettbewerb für das Schweizerische Landesmuseum: «welche Stadt die beste Gewähr dafür biete, daß das Museum wirklich ein nationales werde»

17:30-18:00
Diskussion Sektion 2 (Teil 2)

19. března (sobota)

Sektion 3: Die ausgestellten Objekte als Medium der nationalen Inszenierung
Sektionsleitung: Thomas Eser (Museen der Stadt Nürnberg)

9:00-9:30
Ellinoor Bergvelt (Universität Amsterdam):
Presentation of history in Dutch national museums 1800-1885

9:30-10:00
Marina Beck (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg):
Objects in the hall of f(r)ame. How commissioned works set the stage in the museum

10:00-10:30
Raphael Beuing / Matthias Weniger (Bayerisches Nationalmuseum München):
Das Bayerische Nationalmuseum zwischen „Schaukasten“ und „Lehrschule“

10:30-11:00 Diskussion Sektion 3

11:00-11:30
Pauza

Sektion 4: Sammlungspräsentation und Inszenierungsstrategien in Nationalgalerien und Nationalmuseen
Sektionsleitung: Christina Strunck (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)

11:30-12:00
Estelle Gottlob-Linke (Universität Hamburg):
Zur Inszenierung und Vermittlung der Geschichte Frankreichs im ›Musée Du Sommerard‹ (1833-1842)

12:00-12:30
Daniela Roberts (Julius-Maximilian-Universität Würzburg):
Visualisierung historischer Größe – eine Nation und doch zwei Museen? The National Portrait Gallery in London und Edinburgh

12:30-13:00
Diskussion Sektion 4

13:00-14:30
Mittagspause

Sektion 5: Die Ausstellung der Nationalschulen in Gemäldegalerien
Sektionsleitung: Marina Beck (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)

14:30-15:00
Martyna Łukasiewicz (Adam Mickiewicz Universität Posen):
It is all about the national. Niels Laurits Høyen and the display of Danish art in the National Gallery of Denmark

15:00-15:30
Eleonora Vratskidou (Technische Universität Berlin):
Die Gemäldegalerie in Athen im 19. Jahrhundert und ihre Entwicklung der Sammlungs- und Ausstellungspraxis

15:30-16:00
Gemeinsame Diskussion Sektion 5

16:00-16:30
Pauza

16:30-17:30
Podiumsdiskussion: Welche Funktion können / sollen Nationalmuseen im 21. Jahrhundert haben?

Konference proběhne on-line na platformě ZOOM – registrace zde:

https://fau.zoom.us/meeting/register/u5IlcuiqrD0rGNHhM6zNFoNbs0njDSM7DkPy

Kontakt:
Dr. Marina Beck
Institut für Kunstgeschichte
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
marina.beck@fau.de

Zdroj: hsozkult.de