AKCE: 28. 11. 2024 – 29. 11. 2024

Culture & Mental Health 2024: Refugees

Druhý ročník mezinárodní konference věnující se kultuře a její roli pro duševní zdraví násilně vysídlených lidí.

Culture & Mental Health 2024: Refugees
Datum konání: 28. 11. 2024 – 29. 11. 2024
Místo konání: Dr. Guislain Museum, Ghent, Belgie

Ve zprávě z roku 2022 EU a WHO vyzývají k podpoře duševní pohody válečných uprchlíků prostřednictvím umění a kultury. Ze zprávy vyplývá důležitost podpory umění, neboť investice do oboru jsou investicí do duševního, fyzického a sociálního zdraví násilně vysídlených lidí, potažmo celé společnosti.

První konference Culture & Mental Health proběhla v listopadu 2022 a přinesla doporučení, která mají kultuře, umění a kreativitě zajistit místo v péči o duševní zdraví. Letošní ročník se zaměří na vztah mezi duševním zdravím a sociálním začleněním. Cílem konference je propojit zástupce veřejného, akademického, neziskového a dobrovolnického sektoru, aby sdíleli zkušenosti s dopadem umění, četby, kulturního dědictví a kreativity na zlepšení duševního zdraví, životní pohody a psychické odolnosti uprchlíků.

Konference se zaměřením na duševní zdraví se tematicky koná v ghentském muzeu, někdejší nejstarší psychiatrické léčebně v Belgii, které si klade za cíl odbourávat předskudky spjaté s duševní oblastí.

Více informací: zde

Zdroj: museumdrguislain.be