AKCE: 19.9.2023, 13:00 – 21.9.2023, 12:00

47. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG

Muzeum literatury v Praze ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky zvou na letošní ročník semináře.

47. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG
Datum konání: 19.9.2023, 13:00 – 21.9.2023, 12:00
Místo konání: Muzeum literatury, Pelléova 44/22, Praha 6-Bubeneč

Semináře komise knihovníků muzeí a galerií při AMG ČR informují knihovníky muzeí a galerií o aktuálních problémech a jejich řešení ve sférách jejich působnosti, o novinkách v oboru a zajímavých a přínosných výstupech z činnosti muzejních knihoven. Odborný program 47. semináře bude rozdělen do tří bloků: Kniha jako exponát, Knihovna jak součást muzejního prostoru, Kniha a dějiny (knihy v kontextu muzejních sbírek). Vysoce aktuální témata přiblíží účastníkům jako obvykle přední odborníci v problematice a zástupci ústředních institucí.

Seminář připravuje Knihovnická komise AMG ve spolupráci s Muzeem literatury v Praze. Dalšími spolupracujícími institucemi jsou Národní muzeum, Národní technické muzeum a Uměleckoprůmyslové museum.

Více informací na stránkách SKIP nebo Knihovnické komise AMG.

Zdroj: skipcr.cz