AKCE: 1. 10. 2023 – 3. 10. 2023

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci VII

Sedmý ročník konference tentokrát na téma Edukace v malém muzeu se bude konat v Regionálním muzeu Mělník.

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci VII
Datum konání: 1. 10. 2023 – 3. 10. 2023
Místo konání: Regionální muzeum Mělník

Regionální muzeum Mělník a Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG zvou na konferenci pod záštitou Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví.

Edukační praxi muzeí ovlivňuje nejen odborné zaměření instituce a specializace sbírek, ale stejně zásadně i rozsah těchto sbírek a prostor, v nichž jsou zprostředkovávány publiku, počet pracovníků, jimiž muzeum disponuje, a prostředí, v němž muzeum působí. Edukační činnost v malém muzeu má svá specifika a nelze ji zjednodušeně chápat jako redukovanou podobu pedagogického působení větších či velkých muzeí. Leckdy právě malá muzea těží z těsnějších vazeb se svým publikem, dynamičtěji implementují inovace v edukaci a v řadě ohledů mohou inspirovat ostatní muzea.

Sedmý ročník konference, pořádané Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při Asociaci muzeí a galerií České republiky, se soustředí na vhled do současné pedagogické práce malých muzeí a debatu nad souvisejícími otázkami: Jaké může edukační práce v malém muzeu přinášet benefity a příležitosti, které naopak větší muzea častokrát nemají nebo nevyužívají? S jakým spektrem subjektů může muzeum spolupracovat a do jakých infrastruktur vstupovat? Jak je možné docílit bližších vazeb a lepšího dosahu na své publikum? Jaká úskalí ale i přínosy vyplývají z malého pracovního týmu v muzeu a případných kumulovaných pracovních pozic, které mohou zahrnovat také pracovní náplň muzejního pedagoga?

Na konferenci se přihlašuje pouze elektronicky prostřednictvím e-přihlášky.

Počet míst je omezen kapacitou sálu. Po jejím naplnění přijímáme pouze na místa náhradníků. Na konferenci je možné se přihlásit s odborným příspěvkem nebo jako běžný účastník bez příspěvku. Běžní účastníci se mohou přihlašovat do 8. září 2023. Přihlášky zájemců o účast s odborným příspěvkem přijímáme do 8. června 2023. Název příspěvku, anotace příspěvku (do 10 řádků) a vlastní profesní medailon (do 8 řádků) uveďte přímo do formuláře e-přihlášky. O rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení příspěvku budou autoři informováni emailem v průběhu měsíce července. Po tomto datu bude kompletován program celé konference. 

Účastnický poplatek činí 1000 Kč. Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG (viz seznam členů na webu komise) je 800 Kč a pro studenty (u prezence je nutné doložit průkazem nebo dokladem, v opačném případě uhradí poplatek v plné výši) činí 500 Kč.

Více informací zde.

Zdroj: mcmp.cz