AKCE: 18. 9. 2023, 9:00–13:00

Konference Jak na přístupnost pro osoby se sluchovým postižením

Konference je věnována tématu přístupnosti pro osoby se sluchovým postižením, tedy tomu, jak odstranit bariéry ve fyzické, nebo virtuálním prostoru. 

Konference Jak na přístupnost pro osoby se sluchovým postižením
Datum konání: 18. 9. 2023, 9:00–13:00
Místo konání: Centrum architektury a městského plánování (CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2)

Konferenci pořádá Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR (SNN ČR) ve spolupráci s Asociací organizací neslyšících a nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), koncepci programu tvoří společnost Deaf Friendly.

Konference je věnována tématu přístupnosti pro osoby se sluchovým postižením, tedy tomu, jak odstranit bariéry ve fyzické, nebo virtuálním prostoru. Naším cílem je připravit program, který komplexně představí téma přístupnosti pro osoby se sluchovým postižením a vytvořit memorandum - stanovisko zástupců osob se sluchovým postižením k otázce přípustnosti. V případě, že máte zájem zapojit se do příprav nás kontaktujte na: prokopiusova@snncr.cz.

Jazykem konference je čeština a český znakový jazyk: konference bude simultánně tlumočena do češtiny / českého znakového jazyka a bude simultánně přepisována. 

Přihlašovací formulář

Souběžně s konferencí proběhne i veletrh služeb, které souvisejí s přístupností pro osoby se sluchovým postižením. Přihlásit a prezentovat se mohou organizace poskytující sociální služby i firmy.

Vstup je zdarma a bez předchozí registrace.

Více informací zde.

Zdroj: snncr.cz