AKCE 27. 5. 2022, 14:00–18:00

Konference: Střed zájmu – Redefinice prostoru

Činnost všech kulturních organizací byla v posledních dvou letech výrazně ovlivněna vleklou covidovou pandemií a v posledních týdnech válkou na Ukrajině. Na konferenci budou představeny příspěvky reflektující nové skutečnosti a potřebu redefinice prostoru, v jehož rámci fungujuí kulturní instituce.

AKCE 30. 5. 2022 – 31. 5. 2022

Muzea, památky a konzervace 2022

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT  v Praze, Slezská univerzita v Opavě a Masarykova univerzita v Brně  zvou na další ročník odborné studentské konference.