Publikováno: 23. 1. 2023

Vedúci/a oddelenia základných odborných činností

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Vedúci/a oddelenia základných odborných činností

Trenčínské muzeum vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho oddělení základních odborných činností.

Náplň práce:

  • vedení a organizování činnosti zaměstnanců oddělení zákl. odbor. činností
  • plánování, kontrola a vyhodnocování činnosti oddělení
  • zpracovnání docházky zaměstnanců oddělení
  • sestavení ročního plánu činností oddělení
  • příprava plánu revizí sbírkových předmětů a dodržování stanovených termínů na revize sbírek
  • zabezpečovaní vykonávání základních odborných činností
  • administrativní agenda
  • rámcová orientace v dějinách Považia, historicé Trenčianskej župy nebo Trenčína a jeho okolí
  • zpřístupňování historických sbírek formou výstav a expozic

Uzávěrka přihlášek: 19. 2. 2023

Předpokládaný nástup: únor/březen 2023

Více informací o vypsané pozici: zde

Zdroj: muzeumtn.sk