Publikováno: 11. 12. 2023

Vedoucí oddělení vědeckého tajemníka (prodlouženo do 31.3.)

Národní muzeum

Vedoucí oddělení vědeckého tajemníka (prodlouženo do 31.3.)

Národní muzeum – Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Vedoucí oddělení vědeckého tajemníka.

Požadavky pro výkon práce:

 • VŠ vzdělání,
 • praxe v oblasti administrace či koordinace výzkumu a vývoje,
 • znalost základních parametrů hodnocení VO v rámci metodiky 17+,
 • orientační znalost v oblasti legislativy výzkumu a vývoje, například zákona č. 130/2002 Sb.,
 • zkušenosti v oblasti projektového řízení a jeho administrace s ohledem na tuzemské a zahraniční dotační programy,
 • orientace v provozu příspěvkové nebo neziskové organizace, zejména znalost zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 • orientace v oblasti humanitních a přírodních věd a v metodách zpřístupnění kulturního dědictví,
 • schopnost analytického a systematického myšlení, kreativita,
 • právní vědomí a schopnost administrativních úkonů,
 • komunikativnost a organizační schopnosti, asertivita, flexibilita, společenské vystupování,
 • znalost minimálně AJ slovem i písmem,
 • výborná znalost práce na PC (zejména Excel, práce s rozsáhlými databázemi atp.),
 • trestní bezúhonnost.

Pracovní náplň:

 • koordinace vědecko-výzkumné činnosti NM v rámci institucionální podpory IP DKRVO, především z hlediska strategické, koncepční a administrativní podpory a dohled na hospodaření s prostředky přidělenými NM v rámci tohoto programu.
 • koordinace vědecko-výzkumné činnosti NM v rámci tuzemských a zahraničních dotačních programů, zejména NAKI, GAČR, HORIZON Europe, a to především z hlediska strategické, koncepční a administrativní podpory jednotlivým projektům v jejich jednotlivých fázích.
 • systematický sběr a analýza/vyhodnocování dat souvisejících s VaV činností za účelem vnitřního i vnějšího hodnocení VO a plnění agend nadřazených orgánů (OVV, MKČR, RVVI).
 • samostatně či v týmu tvorba koncepčních a strategických dokumentů v oblasti VaV činnosti NM, jejich bilance a vyhodnocování. Tvorba dalších vnitřních dokumentů a norem v této oblasti opět samostatně či s podílem.

Nabízíme:

 • pracovní úvazek 1,0
 • pracovní poměr na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou po prvním roce,
 • zázemí významné kulturní instituce se sídlem v centru Prahy s širokou národní a mezinárodní spoluprací
 • možnost dalšího odborného růstu,
 • možnost zapojení do řešení národních či mezinárodních projektů se samostatným finančním ohodnocením,
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna, příspěvek na stravování/kulturu/sportovní aktivity.

Termín pro podání přihlášky: 29.2. 2024

Přihlášky zasílejte na e-mail: personalni@nm.cz, zprávu označte v předmětu „vedoucí oddělení vědeckého tajemníka". Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Více informací v příloze.

Zdroj: Národní muzeum