Publikováno: 6. 4. 2023

Ředitel/ka

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Ředitel/ka

Rada Moravskoslezského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa – ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje Muzeum Beskyd Frýdek-Místek.

Požadavky:

 • minimálně vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • občanská, morální a trestní bezúhonnost
 • nejméně 3 roky ve funkci vedoucího zaměstnance
 • velmi dobré manažerské znalosti a dovednosti, samostatnost, časová flexibilita
 • znalost problematiky řízení organizace a souvisejících ekonomických a právních norem výhodou
 • praxe v oblasti památkově chráněných nemovitostí výhodou
 • praxe v oblasti muzejnictví, kultury, umění (v ČR i zahraničí) výhodou
 • znalost čerpání financí ze zdrojů EU výhodou
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností i na mezinárodní úrovni a schopnost komunikace s médii
 • aktivní znalost anglického/německého jazyka výhodou

Platové zařazení:

 • 12. platová třída (27.250 – 40.120 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízenímvlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; přiznání příplatku za vedení, možnost přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Písemně zašlete tyto doklady:

 • přihlášku (uveďte jméno, příjmení a titul; datum a místo narození; státní příslušnost; kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu; 
 • číslo občanského průkazu, adresa faktického pobytu, datum a podpis),
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971),
 • čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971),
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem po celou dobu trvání výběrového řízení,
 • strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odborné zkušenosti včetně profesního portfolia a publikační činnosti, 
 • motivační dopis k výkonu funkce ředitele v rozsahu maximálně 1 normostrany 
 • koncepci o poslání, cílech, řízení a dalším rozvoji Muzea Beskyd Frýdek-Místekv rozsahu maximálně 1 normostrany.

Obálku s uvedením adresy podatele označte heslem: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Muzeum Beskyd.“

Předpokládaný termín nástupu: 1.6.2023

Přihlášky podejte do 21. 4. 2023 včetně (rozhoduje datum doručení) na adresu: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Více informací zde.

Zdroj: msk.cz