Publikováno: 10. 11. 2022

Ředitel/ka

Vzdělávací centrum Sféra, Pardubice

Ředitel/ka

Rada spolku Centrálních polytechnických dílen, z.s. vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky vzdělávacího centra Sféra.

Sféra je vzdělávací centrum, které provozuje nově zřízený zapsaný spolek Centrální polytechnické dílny, jehož základním účelem je propojením subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru přispívat k rozvoji v oblasti vzdělávání, školení a osvěty a k vytvoření fungující spolupráce podporující učení se v průběhu celého života (od 3 do 99 let) formou neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání.

Pracovní pozice: ředitel/ka vzdělávacího centra

Místo výkonu práce: Pardubice

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 6 měsíců, funkční období ředitele je 6 let.

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu, nejlépe manažerského nebo ekonomického směru,
 • minimální praxe 5 let v manažerské pozici,
 • praxe v oboru marketingu výhodou,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • schopnost samostatného jednání a kooperace, vyjednávací, prezentační a komunikační schopnosti i ve směru k odborné veřejnosti na národní úrovni a médiím,
 • výborné vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu,
 • všeobecný přehled legislativy včetně školské legislativy a zapsaných spolků a pravidel dotační politiky státu a EU,
 • schopnost navázat na studii proveditelnosti projektu Centrální polytechnické dílny a prosadit její implementaci,
 • časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B
 • aktivní řidič/ řidička, uživatelská znalost práce na PC (zejm. Word, Excel, Power Point),
 • aktivní znalost anglického nebo jiného cizího jazyka výhodou,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Rámcová pracovní náplň:

 • Plnění úkolů ředitele vzdělávacího centra SFÉRA: řízení organizace, tvorba rozpočtu a plánu činnosti.
 • Jednání ve věcech jménem Centrálních polytechnických dílen, z.s., v souladu se zmocněním, které udělí Předseda Spolku, a to zejména v administrativních záležitostech Spolku.
 • Aktivní fundraising a komunikace s poskytovateli finanční podpory z řad veřejných i soukromých subjektů.
 • Komunikace a propagace služeb Centrálních polytechnických dílen, z.s.
 • Aktivní spolupráce a výměna zkušeností s organizacemi poskytujícími obdobné služby.

Obsah přihlášky do konkurzního řízení:

 • přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail),
 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis včetně údajů o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech uchazeče,
 • návrh koncepce směřování vzdělávacího centra SFÉRA vycházející ze studie proveditelnosti projektu Centrální polytechnické dílny včetně záměru jeho financování v letech 2023–2027 (max. 5 stran formátu A4).

Povinné přílohy přihlášky do konkurzního řízení:

 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), cizí státní příslušník obdobný doklad - ORIGINÁL
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti.

Obálku s přihláškou a povinnými přílohami označte slovy: "Konkurzní řízení vzdělávací centrum Sféra". Ke konkurznímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje vlastnoručně podepište) v neprůhledné, uzavřené obálce.

Termín podání přihlášek: Přihlášku s doklady podejte osobně přes podatelnu nebo poštou s doručením do 22. 12. 2022 do 14.00 hodin na adresu: Ing. Věra Netolická, Centrální polytechnické dílny, z.s. se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice – Staré město 530 02 Pardubice. (Přihláška musí být k uvedenému datu doručena do podatelny; nejedná se o datum podání k poštovní přepravě.) Doplňující informace: − místo a termín konání konkurzního řízení bude sděleno písemně, − konkurzní řízení může být i více kolové, − nástupní plat ve výši minimálně 70.000,00 Kč − vzdělávací centrum Sféra bude sídlit v Automatických mlýnech Pardubice, − předpokládaný termín nástupu: leden–únor 2023 předpokládané otevření vzdělávacího centra SFÉRA: 1.9.2023. Vyhlašovatel má právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů. Podrobnosti o nově zřizovaném spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. se dozvíte zde: − https://pardubice.eu/centralni-polytechnicke-dilny − případně doplňující informace poskytne Mgr. Bc. Gisela Kostelecká, tel. 724 276 209, která na vyžádání zašle Studii proveditelnosti projektu Centrální polytechnické dílny a Vzdělávací program Centrálních polytechnických dílen.

Originál výběrového řízení.

Zdroj: culturenet.cz