Publikováno: 12. 1. 2022

Ředitel/ka

České muzeum stříbra v Kutné Hoře

@cms-kh.cz

Středočeský kraj vypsal výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. 

Charakteristika vykonávané práce: Organizace a řízení Českého muzea stříbra, příspěvkové organizace (dále jen „muzeum“), plnění povinností vyplývajících ze zákoníku práce, zodpovědnost za správu a hospodaření se svěřeným majetkem, komunikace se zřizovatelem, zajišťování činností dle zřizovací listiny, iniciativní přístup k dalšímu rozvoji muzea.

Předpoklady pro výkon funkce:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (ekonomického, právního, technického nebo humanitního zaměření)
  • znalost právních předpisů (zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, č. 129/2000 Sb., o krajích, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, č. 314/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
  • znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
  • alespoň 2 roky praxe v územním samosprávném celku nebo v příspěvkové organizaci
  • alespoň 2 roky praxe ve vedoucí pozici (minimální počet řízených osob 5)
  • výborná znalost českého jazyka
  • úcta ke kulturnímu dědictví, tradicím a schopnost nadále je uchovávat a přesvědčivě prezentovat
  • manažerské schopnosti
  • organizační a komunikační dovednosti
  • řidičský průkaz sk. B

Termín podání přihlášky je 31. leden 2022.

Více informací zde.

Zdroj: kr-stredocesky.cz