Publikováno: 31. 10. 2022

Ředitel/ka příspěvkové organizace

Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou

Ředitel/ka příspěvkové organizace

Bylo vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou.

Náplň práce

 • Zajištění provozu knihovny ve smyslu zákona O knihovnách a dalších legislativních dokumentů týkajících se činnosti knihoven
 • organizace, evidence a ochrana fondů
 • statistická činnost pro Národní knihovnu a zřizovatele
 • organizace odborné práce zaměstnanců, metodická a kontrolní činnost
 • koncepce kulturní a výchovné činnosti veřejné knihovny
 • public relations a organizace propagační činnosti knihovny
 • zodpovědnost za hmotný a nehmotný majetek, jeho funkčnost a evidenci zodpovědnost za ekonomickou agendu knihovny a čerpání rozpočtu
 • grantová politika

Nabízíme:

 • Platové ohodnocení až 50 000,- Kč/měsíc
 • Možnost mimořádných složek platu (odměny na základě odvedené práce)
 • Zajímavou a tvůrčí práci s možností seberealizace ve významné organizaci města Žďár nad Sázavou s vysokou mírou prestiže a odpovědnosti k veřejnosti
 • Systém benefitů a zaměstnaneckých výhod (5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování)

Požadavky na uchazeče:

 • Vypracovaný projekt strategického řízení příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou na dalších šest let (rozsah 5 - 10 stran formátu A4) Osnova tohoto dokumentu: 1. Návrh strategie řízení organizace (vize a poslání organizace a strategická opatření pro její naplnění, včetně rozpracování do taktických plánů, rozpočtový výhled, personální zajištění, investiční činnost, návrhy opatření k racionalizaci provozu. 2. Propagace činnosti a rozvoj organizace (marketingové aktivity a plán, nové činnosti/inovace, invence, kreativita, vlastní aktivity)
 • Vysokoškolské vzdělání
 • Praxe ve vedení týmu min. 3 roky
 • Manažerské schopnosti, komunikativnost, značná časová flexibilita
 • Pozitivní a proaktivní přístup k řešení pracovních úkolů
 • Schopnost přinášet inovace a tvůrčí řešení
 • Výborné komunikační a prezentační dovednosti
 • Znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, PowerPoint)
 • Řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
 • Morální a občanská bezúhonnost, důraz na etické jednání

Výhodou:

 • Zkušenosti v oblasti kultury a základní kulturní a čtenářský přehled
 • Znalost zákonů: knihovního, autorského, zákona o obcích, zákona na ochranu
 • Znalost problematiky řízení a ekonomiky příspěvkových organizací
 • Znalost dotační a projektové problematiky
 • Znalost cizího jazyka

Zákonnými předpoklady pro účast ve výběrovém řízení je státní občanství České republiky, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání českého jazyka.

Další informace o fungování příspěvkové organizace Knihovna M. J. Sychry je možné získat na: www.knihzdar.cz a www.zdarns.cz/mesto-Zdar/prispevkoveorganizace/

Přihlášky doručte do 9. 12. 2022 do 12 hodin na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou Na obálku uveďte „Výběrové řízení – PO Knihovna M. J. Sychry“.

Vzor přihlášky naleznete na webových stránkách města (www.zdarns.cz/mestsky-urad/nabidka-zamestnani) spolu s veškerými informacemi o požadovaných dokumentech, které k přihlášce připojit.

Kontaktní osoby za vyhlašovatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta, telefon 739 477 703 Ing. Zuzana Čapková, personalistka, telefon 566 688 120

Informace k průběhu výběrového řízení: Předpokládaný termín ústních pohovorů 15. 12. 2022. Uchazeči budou pozváni a o dalším průběhu informováni vždy v předstihu na jimi uvedených e-mailových adresách.

Zdroj: uradprace.cz