Publikováno: 24. 1. 2023

Programový/á manažer/ka

Slovenská národná galérie

@sng.sk

Slovenská národná galérie vyhlašuje výběrové řízení na pozici programového menažera.

Náplň práce:

 • tvorba dramaturgie doprovodných programů SNG
 • koncipování a organizační zabezpečení programů k výstavám, expozicím a činnosti SNG pro laickou i odbornou veřejnost (primárěe zaměřené na dospělé publikum)
 • vyhľadávání, navazování spoluprací s externími partnery, umělci a umělkyněmi, odborníky, neziskovými i zřizovanými organizacemi a jejich zapojení do doprovodných programů
 • péče o programové partnery a rozvíjení obsahových spoluprací
 • dramaturgie větších galerijních a speciálních akcí (Noc múzeí a galérií, apod.)
 • příprava podkladů do měsíčních programovníků SNG

Požadavky:

 • VŠ vzdělání I. nebo II. stupňa (žurnalistika, estetika, marketing, kulturologie, dějiny umění, vizuální umění apod.)
 • výborná znalost anglického jazyka
 • minimálne 3 roky praxe v oblasti umění a kultury
 • vztah k umění a kultuře
 • přehled v aktuálním dění ve vizuálním umění, kultuře a spoločenském dění
 • ochota spolupracovat
 • komunikační a prezentační schopnosti

Uzávěrka přihlášek: 8. 3. 2023

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2023

Kontakt: miroslava.nemsakova@sng.sk

Více informací o vypsané pozici: zde

Zdroj: sng.sk