Publikováno: 5. 8. 2022

Produkční

Galerie města Pardubice (GAMPA)

@facebook.com/GalerieMestaPardubice

GAMPA obnovuje výběrové řízení na pozici produkční.

Náplň práce:

 • spolupráce na přípravách a organizačním zajištění výstavních projektů, doprovodné dramaturgie a projektů ve veřejných prostorách města
 • přípravy harmonogramů realizací projektů a jejich dílčích kroků, dohled nad jejich plněním, sledování termínů (např. koordinace aktivit umělců / umělkyň a kurátorů / kurátorek)
 • administrativní podpora (např. zápisy ze schůzek, administrace projektů)
 • spolupráce na fundraisingu projektů (např. tvorba podkladů pro žádosti o granty a jejich vyúčtování)
 • spolupráce na PR (např. administrace webových stránek)
 • oslovování a koordinace služeb s externími dodavateli, příprava podkladů pro objednávky či zadávací dokumentace pro výběrová řízení, koordinace při uzavírání smluv (umělecké smlouvy, pojištění, transport, stavba fundu, osvětlení, výstavní grafika apod.)
 • koordinace a výpomoc v době instalací a deinstalací výstav (případně jiných uměleckých projektů), vč. exponátů a výstavního fundu

Požadavy/předpoklady:

 • dokončené střední vzdělání s maturitou
 • předchozí zkušenost s galerijním či jiným kulturním provozem je přínosem
 • pokročilá počítačová gramotnost (kancelářské programy), základní znalost grafických programů vítaná
 • spolehlivost, samostatnost, svědomitost, občanská a morální bezúhonnost
 • dobré komunikační schopnosti
 • pozitivní vztah k současnému umění a kultuře
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni
 • řidičský průkaz sk. B

Uzávěrka přihlášek: 15. 8. 2022

Kontakt: sarka.zahalkova@gmpardubice.cz

Více informací o vypsané pozici: zde

Zdroj: otevrenakultura.cz