Publikováno: 3. 8. 2022

Pracovník/pracovnice památkové péče

Národní památkový ústav (oddělení památek s mezinárodním statusem)

@npu.cz

NPÚ vyhlašuje výběrvé řízení na pozici pracovníka/pracovnice památkové péče v oddělení památek s mezinárodním statusem.

Náplň práce:

 • samostatná odborná práce v oblasti monitoringu lokalit zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO v ČR a koordinace přípravy zasedání porad pracovníků s touto náplní v územních pracovištích NPÚ
 • spolupráce na písemnostech k národním i mezinárodním monitorovacím zprávám o památkách zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO
 • spolupráce na přípravě informací o kulturním dědictví vybraném k nominaci na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO
 • průběžné vyhodnocování dokumentů Centra světového dědictví a Výboru světového dědictví UNESCO z hlediska jejich aplikace na národní úrovni
 • přeshraniční komunikace a spolupráce v oboru světového kulturního dědictví 
 • poradenství ve věci přípravy plánů péče o památky s mezinárodním statusem
 • spolupráce s ministerstvem kultury a dalšími domácími subjekty zapojenými do péče o památky s mezinárodním statusem
 • komunikace v rámci NPÚ v daných tématech a příprava informací pro MK
 • spolupráce na účelových projektech týkajících se památek s mezinárodním statusem

Požadavky:

 • magisterské vzdělání v oboru souvisejícím s památkovou péčí (historie, architektura, dějiny umění, archeologie apod.)
 • výborná znalost českého jazyka, precizní vyjadřování slovem a písmem; základní praktická znalost redakčního zpracování cizích textů a rešeršní schopnosti
 • aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem (minimální úroveň B2)
 • odpovídající praktická
 • znalost práce na PC – dobrá znalost MS Office
 • dobré organizační a komunikační schopnosti, smysl pro týmovou spolupráci
 • zodpovědnost, systematičnost a samostatnost, stylistické a komunikační schopnosti, časová flexibilnost
 • ochota a schopnost učit se dalším doprovodným činnostem, ochota cestovat

Uzávěrka přihlášek: 7. 9. 2022

Předpokládaný nástup: 1. 10. / 1. 11. 2022

Kontakt: stolzova.radana@npu.cz

Více informací o vypsané pozici: zde

Zdroj: npu.cz