Publikováno: 7. 9. 2021

Marketingový specialista/ka

Sladovna Písek

@sladovna.cz

Sladovna Písek o. p. s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice marketingového specialisty/ky.

Pracovní náplň:

 • příprava, realizace a koordinace marketingových strategií
 • tvorba marketingového mixu
 • příprava a distribuce tiskových zpráv a dalších marketingových výstupů a materiálů
 • vyhodnocování efektivity marketingových činností
 • analýza a monitorování
 • vyhledávání nových příležitostí
 • komunikace s médii, public relations
 • podílení se na vzniku propagačních materiálů
 • reprezentování organizace na eventech, jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty
 • komunikace s dalšími odděleními organizace a koordinace marketingových aktivit napříč organizací
 • správa databáze kontaktů
 • správa komunikačních kanálů organizace (sociální sítě, web, newsletter, offline kanály atd.)

Termín podání přihlášky je 15. říjen 2021.

Více informací zde.

Zdroj: sladovna.cz