Publikováno: 16. 5. 2022

Lektoři pro vzdělávací program výstavy Nový světový pořádek

Památník ticha - Nádraží Bubny

Lektoři pro vzdělávací program výstavy Nový světový  pořádek

Památník Ticha hledá lektory pro provoz vzdělávacího workshopu k výstavě Nový světový pořádek.

Výstava zaměřená na osobnost Reinharda Heydricha, jeho mentální svět a nacistické ideologické vize rasově čisté Evropy postavené na institucionalizovaném zneužití vědy k politickým účelům bude instalována ve dnech 17. 5.–12. 7. 2022 v pražském Karolinu. Vzdělávací program k výstavě bude určen žákům středních škol a posledního ročníku základních škol.

K jeho provozu hledají autoři lektory, od nichž požadují základní komunikační a pedagogické schopnosti. Preferovaní budou zájemci z řad pedagogů a vysokoškolských studentů humanitních a zároveň pedagogických oborů. Schopnost vést workshop v angličtině či v jiném cizím jazyce výhodou. Největší objem práce lze předpokládat v květnu a v červnu (do konce školního roku). Nabízíme odpovídající platové ohodnocení (400 Kč/program) na základě smlouvy DPP a v neposlední řadě možnost získat zkušenosti s prací s mládeží. Lektoři budou v rámci své přípravy podrobně seznámení s badatelsky orientovaným, konstruktivisticky laděným vzdělávacím přístupem, který Památník ticha ve své činnosti preferuje a rozvijí.

Kontakt:

Oddělení vzdělávání Památníku Ticha

Zdroj: Památník ticha